โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

       ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

               ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโหหิต วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม CL01  สนใจสอบถามได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-220619 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ