ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

             

              สืบเนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ได้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ นั้น  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สอบได้และเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแล้ว จำนวน ๖ คน ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน ๒๑ คนแยกตามสาขาวิชา ดังนี้