พิมพ์ 

 ภาพบรรยากาศ วันรับบริจาคโลหิต 16 ก.พ. 59

ดูภาพเพิ่มเติม