พิมพ์ 

ประกาศย้ายห้องเรียน

 

     ประกาศ สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน กศ.ว.5802 ข. ขอความกรุณาย้ายห้องเรียน จากเดิม ห้อง CL107 เปลี่ยนเป็น ห้อง CL103 *ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป* และอีกห้องคือ กศ.ว.5601ข. ขอความกรุณาย้ายห้องเรียนดังรายละเอียดดังนี้ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -11.35 น. ไปเรียนที่ห้อง CL 206 - วันเสาร์ เวลา 12.05-16.35 น. ไปเรียนที่ห้อง CL208 - วันอาทิตย์ เวลา 08.55-16.35 น. ไปเรียนที่ห้อง CL203 *ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป*