พิมพ์ 

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ

ดูภาพเพิ่มเติม

     โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ ศูนย์ขอนแก่น สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง ด 303 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การฝึกทักษะการเขียน Resume และการสมัครงาน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์กฤษณา มาร์เชิร์ท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น