พิมพ์ 

กำหนดการงานราตรีฟ้า-ชมพู อำลาลูกยางนาครั้งที่ ๒ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙