โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การจัดทำเครื่องประเมินความพึงพอใจด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

ดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์&FAX : 043-220619 - 0823013069

การจัดทำเครื่องประเมินความพึงพอใจด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)