พิมพ์ 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:00 - 12.00 น. ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ