พิมพ์ 

       ด้วยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือดเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล โดยกำหนดการรับบริจาค ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.