พิมพ์ 

          การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.พ. ศนย์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. - นักกีฬาพร้อม ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 09.20 น. - นักกีฬาตั้งแถวในสนามด้านหน้าบริเวณพิธี 09.30 – 10.00 น. -ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิด -ประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ตั้งแถวหลังแท่นกล่าวรายงาน -ผู้เชิญธงชาติเข้าประจำที่ -พิธีกรเชิญประธานขึ้นสู่แท่นรับการเคารพ (บรรเลงเพลง มหาฤกษ์) -พิธีกรสั่งนักกีฬา “กลับหลังหัน” เคารพธงชาติ (บรรเลงเพลงชาติ) -นักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา -พิธีกรสั่ง “กลับหลังหัน” -ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิด การแข่งขัน (บรรเลงเพลง มหาฤกษ์) -ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย ๓ ครั้ง -พิธีกรสั่งนักกีฬา “กลับหลังหัน” เคารพธงกีฬา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) -นักกีฬาเชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา -พิธีกรสั่ง “กลับหลังหัน” (เสร็จพิธี) -ขบวนนักกีฬาทั้งหมดออกนอกสนาม 10.10 – 12.30 น. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง ทีมสีแดง พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง ทีมเหลือง พบ ทีมสีเขียว คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย ทีมสีแดง พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 4 ประเภททีมชาย ทีมเหลือง พบ ทีมสีเขียว คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง ทีมชนะคู่ที่ 1 พบ ทีมชนะคู่ที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย ทีมชนะคู่ที่ 3 พบ ทีมชนะคู่ที่ 4 (ชิงชนะเลิศ) 12.30 – 13.30 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 – 16.00 น. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง ทีมสีเขียว พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง ทีมเหลือง พบ ทีมสีแดง คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย ทีมสีเขียว พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 4 ประเภททีมชาย ทีมเหลือง พบ ทีมสีแดง คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง ทีมชนะคู่ที่ 1 พบ ทีมชนะคู่ที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย ทีมชนะคู่ที่ 3 พบ ทีมชนะคู่ที่ 4 (ชิงชนะเลิศ) 16.00 – 17.00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17.00 – 17.30 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาภาคพิเศษ กศ.พ. ศนย์ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. - นักกีฬาพร้อม ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 09.20 น. - นักกีฬาตั้งแถวในสนามด้านหน้าบริเวณพิธี 09.30 – 10.00 น. -ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิด -ประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ตั้งแถวหลังแท่นกล่าวรายงาน -ผู้เชิญธงชาติเข้าประจำที่ -พิธีกรเชิญประธานขึ้นสู่แท่นรับการเคารพ (บรรเลงเพลง มหาฤกษ์) -พิธีกรสั่งนักกีฬา “กลับหลังหัน” เคารพธงชาติ (บรรเลงเพลงชาติ) -นักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา -พิธีกรสั่ง “กลับหลังหัน” -ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิด การแข่งขัน (บรรเลงเพลง มหาฤกษ์) -ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย ๓ ครั้ง -พิธีกรสั่งนักกีฬา “กลับหลังหัน” เคารพธงกีฬา (บรรเลงเพลงกราวกีฬา) -นักกีฬาเชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา -พิธีกรสั่ง “กลับหลังหัน” (เสร็จพิธี) -ขบวนนักกีฬาทั้งหมดออกนอกสนาม 10.10 – 12.30 น. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง ทีมสีแดง พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง ทีมเหลือง พบ ทีมสีเขียว คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย ทีมสีแดง พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 4 ประเภททีมชาย ทีมเหลือง พบ ทีมสีเขียว คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง ทีมชนะคู่ที่ 1 พบ ทีมชนะคู่ที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย ทีมชนะคู่ที่ 3 พบ ทีมชนะคู่ที่ 4 (ชิงชนะเลิศ) 12.30 – 13.30 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 – 16.00 น. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง ทีมสีเขียว พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง ทีมเหลือง พบ ทีมสีแดง คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย ทีมสีเขียว พบ ทีมสีฟ้า คู่ที่ 4 ประเภททีมชาย ทีมเหลือง พบ ทีมสีแดง คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง ทีมชนะคู่ที่ 1 พบ ทีมชนะคู่ที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย ทีมชนะคู่ที่ 3 พบ ทีมชนะคู่ที่ 4 (ชิงชนะเลิศ) 16.00 – 17.00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17.00 – 17.30 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

       à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง

         ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก