พิมพ์ 

บรรยาการงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2562

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จัด ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม