พิมพ์ 

      ศูนย์ฝึกวิชาชีพครู ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง CL107 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก