พิมพ์ 

โครงการบ้านปลอดบุหรี่

ด้วยสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่กองทุน สุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า ให้ดำเนินงาน"โครงการบ้านปลอดบุหรี่" ในพื้นที่กุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นขึ้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชมภาพเคลื่อนไหว !!!คลิ๊ก https://youtu.be/5lb7YJoc2nM

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก