พิมพ์ 

          โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่8 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  1.รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวิจัยด้านนวัตกรรมสาธารณสุข(ศูนย์เลย) 2.รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค (ศูนย์เลย) 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะด้านการบริการวิชาการ (ศูนย์ขอนแก่น)

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก