พิมพ์ 

            ตามที่ ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ และเพื่อยกระดับฝีมือรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.สาขาผู้ช่วยผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 2.สาขาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น ณ อาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก