พิมพ์ 

งานราตรีฟ้า-ชมพูอำลาลูกยางนา ครั้งที่ 2

ดูภาพเพิ่มเติม

     งานราตรีฟ้า-ชมพูอำลาลูกยางนา ครั้งที่2 และพิธีมอบเครื่องดนตรี ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ บริเวรลานจอดรถหน้าอาคาร CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น