พิมพ์ 

ประกาศรับสมัคร วงดนตรีสากล วงดนตรีพื้นบ้าน และเซียนโอเกะ  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559