พิมพ์ 

กำหนดการวันครู

     ด้วยคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ สนามฟุตซอล ตั้งแต่เวลา 06.00–16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน ยกย่อง และรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ซึ่งกิจกรรมในงานมีการทำบุญตักบาตร การแสดงชุด “วันทาวันครู” นิทรรศการ การประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณครู การประกวดผลงานของนักศึกษาครุศาสตร์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ครุศาสตร์  สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ที่สนใจประกวดร้องเพลงเทิดพระคุณครู สมัครได้ที่ ห้อง ด 204 หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ภายในเวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร.088-5744569