พิมพ์ 

 งานทำบุญขึ้นตึกใหม่อาคารเรียนรวม CL02 และงานปีใหม่ 2559

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานทำบุญขึ้นตึกใหม่ อาคารเรียนรวม CL02 และงานเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL02 และลานจอดรถ CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา 06.30 – 09.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร และเวลา 17.00 – 22.30 น. เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิ