พิมพ์ 

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย มรภ.เลย              

 

                       โครงการจัดทำคู่มือสำหรับดูแลผู้สูงอายุให้รอดพ้นโควิด 19

 

      โครงการการทำสบู่เหลวและเจลล้างมือฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด19