วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าฟังบรรยายการสร้างอาชีพทางออนไลน์ ปฏิรูปประเทศไทย 4.0 จัดที่โรงอาหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

      นักศึกษา(ภาคพิเศษ กศ.พ.)ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ