วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

แจ้งเปลี่ยนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ  เรื่อง ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเบื้องต้น
จากวันที่ 8 กรกฎาคม  2560 เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 กรกฎาคม  2560