วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

                                        ปฏิทินการออกนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอน๑ ครั้งที่ ๒

 

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าฟังบรรยายการสร้างอาชีพทางออนไลน์ ปฏิรูปประเทศไทย 4.0 จัดที่โรงอาหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ