ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การรับใบรับรองปฏิบัติการสอน ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ (คบ.5ปี รหัส56)

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

!!!คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

      โครงการอบรม TOEIC เพื่อครูคืนถิ่น