ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้ น.ศ.ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อรับคะแนนสอบ TOEIC ได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 

        ศูนย์การศึกษามหาวิทนาลัยราชภัฏเลย จ. ขอนแก่น โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯการศึกษา อาจารย์จักรกฤษณ์ พงษ์อินทรวงษ์ นำคณะอาจารย์ บุคลากร ศูนย์การศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียติจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหารงานประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ และเสนอข้อมูล รับฟังแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างสองสถาบัน (วันที่ 29 มีนาคม 25561)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ชมภาพเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก