ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          การประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จัดโดย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพรจากผู้อำนวยการและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก