วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันยังให้ความสนใจในการออกกำลังกายกันน้อยมาก เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้น และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจะเกิดผลดีโดยตรงในด้านการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการเรียนและการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ มีกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะส่งผลถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ดังนั้นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จึงได้รับงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา ให้มาดำเนินการจัดโครงการ“ชาเลนจ์เดย์”รวมพลคนราชภัฏเลย รักสุขภาพเต้นแอโรบิค สร้างบุคลากรนักศึกษาสุขภาพดี(ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น)   !!! คลิ๊ก ชมภาพกิจกรรม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเต้นรำ, สนามบาสเก็ตบอล และ ข้อความ

                      ขอเชิญร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Werbeck Singing" การพัฒนาศักยภาพการใช้เสียงจากภายใน