ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

      ด้วยจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล โดยกำหนดการรับบริจาค ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL 01

 

      ปฏิทินการออกนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่/ปีการศึกษา 2/2560  ระหว่างวันที่  5 - 12  มกราคม  2561