วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย มีข้อราชการที่จำเป็นต้องชี้แจ้งประชุมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังข้อราชการ ณ ห้องประชุม CL01 ห้อง 107 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00 - 15.00 น.

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ ข้อความ

โครงการคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบัณฑิตสู่วิถีชีวิตการทำงาน

โครงการคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบัณฑิตสู่วิถีชีวิตการทำงาน (ศูนย์ขอนแก่น) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลางบุรี บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม