กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

       เมื่อวันที่ 29 มิิ.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรMBA เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อาคารเรียนรวม CL01ห้องประชุมยางนา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

           การสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ทำธุรกิจออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ...บอกเล่าทุก ๆ อย่างที่น่าสนใจ ห้ามพลาดครับ วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป หรือโทรสอบถาม 098-1122639

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก