ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานสงกรานต์ กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ให้ น.ศ.ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อรับคะแนนสอบ TOEIC ได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น