ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

          ตาราง ถ่ายรูปชุดครุยบัณฑิต ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง ด.301

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

    แจ้งผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)