วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2559

กำหนดการงานราตรีฟ้า-ชมพู อำลาลูกยางนาครั้งที่ ๒ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙