วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการโครงการการอบรมความรู้เพื่อการสอบบรรจุครู ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเรียนรวม CL02

กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู