ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์คลังเลือดกลางออกหน่วยโลหิต ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น

 

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา งานเกษียนอายุราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รศ.กฤษณา มาร์เชิร์ท

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม