โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

การสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 4 พ.ค.2560 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL 01

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

         โครงการอบรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในวิชากฏหมายและวิชาชีพครู ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี)

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก