ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา งานเกษียนอายุราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รศ.กฤษณา มาร์เชิร์ท

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ลูกยางนา ใต้ร่มจันทน์ผา  ประจำปีการศึกษา 2559

ชมภาพพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ลูกยางนา ใต้ร่มจันทน์ผาทั้งอัลบั้ม 

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ได้กำหนดจัดโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรลูกยางนา ใต้ร่มจันทน์ผา  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์นพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.กฤษณา มาร์เชิร์ทและนายชัยวิชิต ฉิมลี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบันของความเป็นราชภัฏและนำวัฒนธรรมอันดีงามไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ลูกยางนาใต้ร่มช่อจันทน์ผา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น