ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดูภาพวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ทั้งอัลบั้ม 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 - 12.00 น.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ได้กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพรำลึกบุญคุณของครูบาอาจารย์และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัญจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่นักนักศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  จัดขึ้น ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558