ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาค กศ.พ.) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559

 

     ประกาศ งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ