ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ลูกยางนา ใต้ร่มจันทน์ผา  ประจำปีการศึกษา 2559

ชมภาพพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ลูกยางนา ใต้ร่มจันทน์ผาทั้งอัลบั้ม 

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ได้กำหนดจัดโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรลูกยางนา ใต้ร่มจันทน์ผา  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี อาจารย์นพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.กฤษณา มาร์เชิร์ทและนายชัยวิชิต ฉิมลี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบันของความเป็นราชภัฏและนำวัฒนธรรมอันดีงามไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ลูกยางนาใต้ร่มช่อจันทน์ผา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดูภาพวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ทั้งอัลบั้ม 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 - 12.00 น.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ได้กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพรำลึกบุญคุณของครูบาอาจารย์และเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูที่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัญจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่นักนักศึกษาของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  จัดขึ้น ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น