ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม โดยมี รศ.กฤษณา มาร์เชิร์ท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดขึ้น ณ สนามกีฬาในร่ม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพเพิ่มเติม 

  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น