ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์คลังเลือดกลางออกหน่วยโลหิต ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น

 

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา2559

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ  

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ และกองพัฒนานักศึกษาในการบรรยายและแนะนำข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้กับนักศึกษา จัดขึ้น ณ สนามกีฬาในร่ม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น