ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น