ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพรจากผู้อำนวยการและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

การสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 4 พ.ค.2560 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL 01

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก