วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

      ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ปี2560ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ให้มาติดต่อถ่ายรูปในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง ด.301 อาคาร3 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 1 คน