ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศวันรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ

ดูภาพเพิ่มเติม

ตารางนิเทศโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2559 คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น