ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศวันรับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ

ดูภาพเพิ่มเติม