ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     มรภ.เลย พัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ปรับมุมมองนำเสนอข่าวการศึกษายุคสังคมออนไลน์

 

ตารางอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ