ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

***ประกาศ*** ย้ายห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษา(ภาคปกติ) ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 59

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนบริหารความเสี่ยง

ดูภาพเพิ่มเติม

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนบริหารความเสี่ยง" จัดขึ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูภานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น