โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     มรภ.เลย พัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ ปรับมุมมองนำเสนอข่าวการศึกษายุคสังคมออนไลน์

 

ตารางอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบไม่ผ่านและขาดสอบ