ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศเลื่อนวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558

**ประกาศ** สอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2558 นักศึกษาที่มีตารางสอบตรงกัน ให้ยื่นคำร้อง สนส.11 ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่งานทะเบียน ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น