วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

                                       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ "อีกนิดพิชิตเอดส์" 

 

                                       ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ G-CON 2018"