ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีโครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ PRE-TOEIC จำนวน 20 ชั่วโมง และเปิดรับ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักศึกษา ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวในการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก