กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีโครงการ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่ไป ด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ExitExam)
บรรยากาศการพิจารณามาตรฐานการศึกษา ตรวจการเรียนการสอน จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

         ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถงอาคารเรียนรวม CL01 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานและทศพิธราชธรรมใาปรับใช้ให้เหมาะสม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม !!!!คลิ๊ก

 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานสงกรานต์ กิจกรรมภายในงานช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี ข้อความ