ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร วงดนตรีสากล วงดนตรีพื้นบ้าน และเซียนโอเกะ  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559