ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กีฬาสีภายใน “ลูกยางนา ฟ้า-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ ๖

ดูภาพเพิ่มเติม

     ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ องค์การนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการกีฬาสีภายใน “ลูกยางนา ฟ้า-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ ๖ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาฟุตซอล ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งานราตรีฟ้า-ชมพูอำลาลูกยางนา ครั้งที่ 2

ดูภาพเพิ่มเติม

     งานราตรีฟ้า-ชมพูอำลาลูกยางนา ครั้งที่2 และพิธีมอบเครื่องดนตรี ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ บริเวรลานจอดรถหน้าอาคาร CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น