ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ ภาคเรียนที่ 3/2558 นักศึกษา(ภาคกศ.พ.) หมู่เรียน กศ.ว.5802ข. ขอความกรุณาย้ายห้องเรียนจากเดิมห้อง CL 107 เปลี่ยนเป็นห้องCL103 หมู่เรียน กศ.ว.5601ข. ขอความกรุณาย้ายห้องเรียนจากเดิมห้อง CL 103 เปลี่ยนเป็นห้องCL203

ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการทดสอบข้อเขียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559