ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

        ประชุมบุคลากรประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นแก่น ครั้งที่2/2561 วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 1561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม cl 107 อาคารเรียนรวม cl01 ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นแก่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม!!!คลิ๊ก

        กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศแลกเปลี่ยน ประสบการณ์หลังการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2/2560 ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม  2561 และโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตมุ่งสู่วิชาชีพครู ในวันอาทิตย์    ที่ 18  มีนาคม 2561