โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
บรรยากาศบริจาคเลือด 02/10/2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
งานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู น.ศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
การพิจารณารับรองหลักสูตรปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

     การติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ ศูนย์ สำนัก โดย ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมือง ระหว่างวันที่ 19 - 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ด.301 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ชมภาพเพิ่มเติม !!!คลิ๊ก

คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและจัดเก็บตัวบ่งชี้การประคุณภาพ-ประจำปี-2560