วีดีทัศน์แนะนำสาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

***ประกาศ***

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาที่มีตารางสอบตรงกัน ให้ยื่นคำร้อง สนส.11

ได้ที่งานทะเบียน ห้องสำนักงาน ด.201

ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมย. 2560 เวลา 15.00 น.