ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนการสมัคร โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

          ขอแสดงความยินดีกับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิจัย การแข่งขันกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 พญาแลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวสุภาภรณ์ สังข์ทองและคณะ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่4 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน