ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการงานราตรีฟ้า-ชมพู อำลาลูกยางนาครั้งที่ ๒ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร CL๐๑ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดการโครงการการอบรมความรู้เพื่อการสอบบรรจุครู ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารเรียนรวม CL02