ข่าว ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

สโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) ร่วมกันทาสีพื้นสนามฟุตซอล

ดูภาพเพิ่มเติม

 

อบรมค่ายลูกเสือ" นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่4

ดูภาพเพิ่มเติม